Nyheter og informasjon fra Buvik Elektro

Vi legger ut noen av de pågående og nyoppstartede prosjektene vi jobber med nedenfor:

 

Tillertorget - Ivar Lykkes vei 3

Buvik Elektro AS skal i samarbeid med AMFI/Sector og Tillertorget, bygge om store areal, for fremtidige leietakere på Tillertorget i Trondheim. Arbeidet består i prosjektering og utførelse av 2 nye fordelinger, istedet for 7 stk pr i dag. Prosjektering og utførelse av brann og nød/ledelyssystemer, samt el-struktur.

Oppstart sommer/høst 2013

-----

Ny Kiwibutikk - Olav Tryggvasons gate 39

I Olav Tryggvasons gate 39, skal NorgesGruppen Eiendom AS, bygge ny butikk for Kiwi, i de gamle banklokalene.

Buvik Elektro AS, leverer elektroarbeidet i den ca 900m2 stor butikken - ferdigstillelse høsten 2013.

-----

Prosjekt - Metro vann

Noen kaller dette vennevann. Det er vann som deles mellom gode naboer. Melhus kommune og Trondheim kommune samarbeider for å etablere reservedrikkevannskilder.

Prosjektet har fått navnet MeTroVann – Trondheim

Buvik Elektro AS har totallevering av automasjon,- og elektroarbeider

Det legges i disse dager en helt ny trase for rør, mellom Trondheim og Benna i Melhus. Arbeidet pågår for fullt, og skal etter planen bli satt i drift 2014.

Oppdragiver – Melhus og Trondheim Kommune.

-----