17.10.2022

Utfasing av lysrør og halogenlyskilder

I 2023 vil lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv bli forbudt, og mange bygninger må oppgradere belysningsinstallasjonen.

I denne artikkelen forteller vi litt mer om RoHS-direktivet og hva det kan bety for deg.

Hva er RoHS-direktivet?

Enkelt forklart er det en del av EUs mål om å fase ut unødvendige giftige kjemikalier som er skadelige for miljøet og folkehelsen.

Hvorfor må du som ansvarlig for kontor, butikk eller bygg vite om dette? Jo, konsekvensen med direktivet er at lyskilder som inneholder høye mengder kvikksølv vil bli forbudt, og mange bygninger må oppgradere belysningsinstallasjonen.

Lysstoffrørforbud

Lyskilder som inneholder høye nivåer av kvikksølv har vist seg å ha en betydelig negativ miljøpåvirkning. Derfor ønsker EU å fase dem ut gjennom nye restriksjoner og lovverk. Som en konsekvens vil mange tonn av dette giftige kjemiske elementet ikke lenger forurense miljøet. Mens noen lyskilder allerede er forbudt, vil de mye brukte lyskildene T5 og T8 snart også fases ut.

 

 

Hva betyr utfasing av gamle lysrør for deg?

Det er flere alternativer å velge mellom når du eventuelt skal bytte ut lyskildene. Hvordan du gjør det vil selvsagt avhenge av både den aktuelle armaturen og budsjettet ditt. Men vi bistår i vurderingen og installerer alternativer som passer ditt bygg best.

Viktige datoer

1 september 2021
Utfasing av kompaktlysrør med integrert forkoblingsutstyr, noen høspennings- pg lavspent halogenlamper samt lysrør av typen T12 og T2.

24 februar 2023
Utfasing av kompaktlysrør

24 august 2023
Utfasing av lysrør type T5 og T8

1 september 2023
Utfasing av halogenlamper med stiftsokkel

 

Besparelser ved bytte til LED

Selv om det kan oppleves som en kostnad å skulle bytte ut alle lysrør og halogenlyskilder på en gang er det en rekke fordeler over tid – både for miljøet og lommeboka.

Besparelsen ved å bytte fra lysstoffrør til LED avhenger av en rekke faktorer, inkludert hvor mye lys du bruker, hvor ofte lyskildene er i bruk og hva slags lysstoffrør du har i dag, men generelt sett kan LED-lys være opptil 80% mer energieffektive enn lysstoffrør.

Totalt sett vil utfasing av kvikksølvholdige armaturer være veldig miljøbesparende. Dette vil også bidra til å gjøre bygninger mer energieffektive. Et bytte fra gamle lysstoffrør til LED-belysning fører til redusert energiforbruk som dermed også reduserer energikostnadene.

Å investere i bærekraftige belysningsløsninger er en sikker måte å følge reglene på, og et godt tiltak for å effektivisere energiforbruket.

Kom i gang i dag!

Har du et bygg som har gamle rør, med behov for oppgradering til LED? Kontakt oss, og vi hjelper deg.