Men heldigvis har antall branner gått drastisk ned siden 2017. En viktig årsak til dette nok nyere og strengere krav til el-kontroll i landbruket.

I driftsbygninger kreves mer robuste løsninger og større grad av oppfølging av det elektriske anlegget.

For å kontrollere eksisterende anlegg benytter vi en utvidet el-kontroll med termografering, tilpasset driftsbygninger i landbruket. Med vår erfaring vet vi hvordan slitasjen utartes, og hva vi skal se etter. Ofte kontrollerer vi brannalarmanlegget samtidig, noe det kan være krav til å utføre årlig, ved en viss andel dyr.

Kontakt oss for el-kontroll

Vi har godkjenninger og sertifiseringene som trengs for å utføre god el-kontroll i landbruket.