08.05.2023

Spar energi i næringsbygg med egen strømproduksjon

Dyrere strømpriser kombinert med både billigere solcellepanel og støtteordninger har ført til en enorm vekst i antallet bedrifter som ønsker å installere solcelleanlegg. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat vil også strømprisene fortsette å øke i tiden fremover, noe som gjør at investeringen i solcelleanlegg vil bli nedbetalt enda raskere.

Høye næringsbygg og driftsbygg har ofte gode solforhold og de nyeste generasjonene av solcellepaneler er både effektive, bærekraftige og fungerer utmerket i det nordiske klimaet. Panelene kan man få montert både på flate tak, skråtak eller på vegg. Dessuten kan man også få integrert solcellene i taket eller i fasaden på bygningen.

Solceller vinter

Kulde øker effekten

En vanlig misoppfatning er at det er dårlige forhold for å produsere solenergi i Norge. Totalt sett er det faktisk flere soltimer ved polarsirkelen enn ved ekvator. I tillegg er solceller mer effektive ved lave temperaturer, som gjør at det er gunstige forhold for solcelleanlegg i Norge.

En god investering

Med solcellepaneler blir bygget mer energieffektivt. Du kan redusere byggets strømutgifter, og -forbruk samtidig som du tar ansvar for klima, både ved å produsere ny strøm, og ikke belaste strømnettet like mye som før, samt at det som måtte være til overs av strømproduksjonen kan selges videre, tilbake til strømleverandør. Bygget ditt blir mer bærekraftig, noe som investorer, leietakere og brukere setter pris på.

  1. Miljøvennlig: Å investere i solenergi er et kostnadsreduserende tiltak som også sparer miljøet.
  2. Lønnsom investering: Den største fordelen er at du går inn med en engangskostnad som vil gi deg avkastning i lang tid fremover. Med solceller kan bedriften redusere strømutgiftene med flere titalls tusen kroner i året. Besparelsen kommer som fratrekk direkte på strømregningen. I måneder med mye sol er det ikke sikkert man bruker opp all strømmen som blir produsert. Da er det mulig å selge strømmen videre på strømnettet slik at andre kan bruke den, og man får tilbakebetaling fra strømleverandør.
  3. Nesten vedlikeholdsfritt: Dagens solcellepanel kan produsere elektrisitet med høy effekt i nesten 30 år, og inverteren (som konverterer likestrøm fra solenergien, til vekselstrøm som vi bruker i boligen) må kun byttes 1-2 ganger i løpet av disse årene. Husk også: Selv etter 30 år kan man fortsatt produsere en betydeling mengde strøm, men panelene vil ha en redusert effektivitet tilsvarende 70-85% fra da det var nytt.
  4. Kan øke verdien av bygget: I tillegg til å øke byggets energimerking, kan en slik investering gjøre det mer attraktivt for potensielle kjøpere dersom bygget skal selges i fremtiden.
  5. Grønne finansieringsmuligheter: Flere banker tilbyr i dag såkalte grønne lån til både næring og landbruk, for å gjøre det enklere å finansiere bærekraftige tiltak. Disse lånene har ofte gunstigere betingelser enn tradisjonelle lån.
Installasjon av solceller på tak

Installering av solcelleanlegg

Installering av solceller må gjøres av en autorisert elektriker. Vi hjelper deg med rådgivning og montering av solcellepaneler, og du kan føle deg trygg på at du får et anlegg som passer ditt tak og dets solforhold:

  1. Lang erfaring: Vi har prosjektert og levert solcelleanlegg til privat og næring i flere år.
  2. Fokus på sikkerhet: Våre elektrikere har høy kompetanse på montering av solcelleanlegg, og kan sikre at installasjonen er sikker og i samsvar med elektriske standarder og regler.
  3. Tilpassing av dine ønsker: Du kan være med på å definere ditt anlegg når det gjelder valg av paneltype og utseende, og hvor de skal plasseres. Paneltypen vi leverer kommer i en sort finish, men kan også leveres med sølvkant.
  4. Tilskudd til næringsbygg og landbruk: Enkelte kommuner, som Oslo kommune, har tilskuddsordning til rådgivning, kjøp og installasjon av solceller i borettslag, sameier og yrkesbygg. Lignende ordninger kan også være i andre kommuner. Innovasjon Norge tilbyr også støtteordninger for solcelleanlegg i landbruk.

Hvor lang nedbetalingstid?

Mange lurer på hvor lang tid det vil ta å nedbetale solcelleanlegget. Nedenfor har vi skissert opp eksempler for et par typiske anlegg:

Solcelleanlegg på næringsbygg

Installasjon: 279 000kr
Antall paneler: 42
Installert effekt: 16,8kW
Forventet årlig produksjon: 15 000kWh
Strømpris: 1,5 kr / kWh

Innsparing: 279 000 / (15 000 kWh x 1,5 kr) = 12,5 år

Det vil si at du vil si at du har nedbetalt solcelleanlegget i løpet rundt 12 år, avhengig av størrelse og strømpris. Tar man i betraktning økende strømpriser, og det at man ikke betaler avgift til nettleverandør på den egenproduserte strømmen, vil nedbetalingen gå enda raskere. Det betyr at du vil fortsette å spare penger i resten av anleggets levetid, som har en forventet levetid på ytterligere 15 – 20 år.

Ønsker du mer informasjon om solcellenalegg?

Kontakt oss så gir vi deg råd om hvilken løsning som passer dine behov og ditt tak best.