Nybygg Privat

Buvik Elektro AS har gjennom de siste 30 år en bred erfaring med nye boligbygg da vi har vært installatør for flere tusen norske hjem. Dette gjennom samarbeid med flere av Norges største boligbyggere. Vi har gjennom å sette kundens behov i fokus samt utvilket et godt produksjonskonsept klart å bli Midt-Norges ledende elektroinstallatør på boliginstallasjoner.

Rehabilitering Privat

Buvik Elektro AS har bred erfaring med rehabilitering av boligbygg, dette blant annet ved å være delaktig i rehabilitering og omgjøring til bolig av flere av Trondheims ærverdige bryggerekker.

 

Nybygg Næring

Vår prosjektavdeling har lang og god erfaring med installasjoner i nye næringsbygg. Vi har gjennom flere år utviklet løsninger med fleksible kablingssystem for lys, varme og tele/data. Gjennom langsiktig samarbeid med våre leverandører har vi utvilket løsninger som reduserer installasjonstiden samt skaffer kunden et meget kostnadseffektivt og fleksibelt anlegg.

Rehabilitering Næring

Vår prosjektavdeling har lang og god erfaring med rehabilitering av næringsbygg. Vi har i samarbeid med flere av regionens ledende entreprenører og eiendomsutviklere.

Enøk

Buvik Elektro AS har bred erfaring med energiøkonomisering av bygg. Vi kan gjennom en kartlegging av anlegget lage tiltaksplan for reduksjoner av energiproduktet med 20-40%. Dette med oppgradering samt styring av lys, varme og generelt forbruk.

Ta kontakt for pristilbud og demonstrasjon.