Vi kontrollerer at anlegget fungerer som tiltenkt. Kontroll og oppdatering av software.

Ta kontakt med oss for kontroll av dere adgangskontrollanlegg.

Stein Jakobsen
stein@buvik.no
95 75 65 85