Mann i lift

Noen av våre faste kunder er:

SENAB Eikeland
Nidar AS (Orkla)
AMFI
EC Dahls Eiendom
Entra Eiendom
Comfort AS Rørlegger
Trondhjems Eskefabrikk
Prior
Nortura
Trondheim Kommune
Statsbygg Midt-Norge

Serviceelektriker