Prosjektnavn

Utbygger

Domstoladministrasjonen Veidekke entr./Entra eiendom
Skatteetaten Veidekke entr./Entra eiendom
Lagmannsretten Veidekke entr./Entra eiendom
Scanbio Eiendom Saga entr./Prora eiendom
Østre Rosten Veidekke entr./Østre Rosten 90 AS
Trondhjems Eskefabrikk Trondhjems Eskefabrikk
Plantasjen Tillertorget Veidekke entr.
Rosenborgbrakka Rosenborg Ballklubb
Trøndelag dyreklinikk Block Watne AS
Texaco Buvika Buvik Trafikksenter
Brattørkaia 17B Entra Eiendom AS/Ivar Koteng
Skaunhallen Skaun kommune