Nybygg

Vår prosjektavdeling har lang og god erfaring med installasjoner i nye næringsbygg. Vi har gjennom flere år utviklet løsninger med fleksible kablingssystem for lys, varme og tele/data. Gjennom langsiktig samarbeid med våre leverandører har vi utvilket løsninger som reduserer installasjonstiden samt skaffer kunden et meget kostnadseffektivt og fleksibelt anlegg.

Rehabilitering

Vår prosjektavdeling har lang og god erfaring med rehabilitering av næringsbygg. Vi har i samarbeid med flere av regionens ledende entreprenører og eiendomsutviklere.

Internkontroll

Buvik Elektro AS har gjennom flere år bygd opp en god kompetanse på utførelse av intern kontroll. Systemet vi bruker er utarbeidet av integrator og kan legges opp med lesertilgang til våre kunder via WEB. Vi utfører internkontroll i dag på bygg fra 100 – 50000 kvm.

Ta kontakt for pristilbud og demonstrasjon.

Enøk

Buvik Elektro AS har bred erfaring med energiøkonomisering av bygg. Vi kan gjennom en kartlegging av anlegget lage tiltaksplan for reduksjoner av energiproduktet med 20-40%. Dette med oppgradering samt styring av lys, varme og generelt forbruk.

Ta kontakt for pristilbud og demonstrasjon.

Svakstrøm

Vår svakstrømsavdeling har bred kompetanse og kan være behjelpelig innen følgende områder :

  • Prosjektering/montering av tele/data anlegg
  • Callinganlegg
  • Brannalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Tyverialarmanlegg